Zespół

Data

Anita Janeczek-Romanowska

psycholog

Jestem psychologiem. Od ponad jedenastu lat poszerzam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z małymi dziećmi, ich rodzicami oraz opiekunami. W swojej pracy chcę wspierać dzieci i dorosłych w umacnianiu relacji między nimi. Mam głębokie przekonanie, że bezpieczna, bliska relacja między dzieckiem a dorosłym jest zasobem, który daje moc do zmiany i rozwoju. Ufam w rodzicielskie i dziecięce kompetencje, staram się towarzyszyć dzieciom i rodzicom, nie narzucać gotowych rozwiązań i z dużą uważnością przyglądać się wyjątkowości każdej z sytuacji, których doświadczają. Stawiam na rzetelną i sprawdzoną wiedzę psychologiczną, na bieżąco śledzę badania z zakresu psychologii dziecka, a ich rezultaty pomagam przełożyć rodzicom na język i realia codzienności. W swojej pracy wspieram również specjalistów pracujących z małymi dziećmi, prowadzę szkolenia i konsultacje dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym.

Więcej o moich kwalifikacjach i doświadczeniu przeczytasz tutaj

W Bliskim Miejscu prowadzę:
- konsultacje dla rodziców dzieci 1-6 (również telefoniczne/Skype)
- konsultacje dla specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym
- warsztaty dla rodziców
- szkolenia dla nauczycieli i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym
- obserwację i diagnozę psychologiczną dzieci w wieku 1-6